Stichting Vitaal Mariëndaal is onafhankelijk en werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.


Onze missie

Stichting Vitaal Mariëndaal zet zich in voor behoud van vitaliteit, gezonde leefstijl en ontmoeting in de buurt. De stichting heeft daarbij als doel de maatschappelijke positie van kwetsbare groepen te versterken. Het gaat om mensen zonder startkwalificatie, of met een afstand tot de arbeidsmarkt en om senioren van wie een steeds grotere zelfregie en zelfredzaamheid wordt verwacht. Om deze doelen te bereiken heeft Stichting Vitaal Mariëndaal midden in Groesbeek het park Mariëndaal ingericht en samen met een ondernemer Gasterij 't Groeske opgezet.


Vrijwilligers

In de Gasterij én in de tuinen worden activiteiten voor senioren georganiseerd, zoals het inloopcafé, de gymochtend, wandelexcursies en kooruitvoeringen, kijk hier voor het activiteitenprogramma. Voor de organisatie van deze activiteiten zijn extra vrijwilligers altijd welkom. Lees hier meer over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.


Bestuur

De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit drie leden. Een Raad van Advies staat het bestuur met raad en daad bij. Lees hier meer over de samenstelling van het bestuur, de Raad van Advies en de financiële verantwoording.


Partners

Stichting Vitaal Mariëndaal is onafhankelijk en werkt nauw samen met vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De projecten die de stichting heeft opgezet worden ondersteund door verschillende fondsen. Lees hier meer over de organisaties met wie Stichting Vitaal Mariëndaal samenwerkt.


Ontstaan van de stichting

Stichting Vitaal Mariëndaal is een initiatief van Zorggroep Zuid Gelderland, Pluryn en RIBW. De stichting is in 2013 opgericht en heeft als doel de maatschappelijke positie van kwetsbare groepen te versterken: mensen zonder startkwalificatie of met een afstand tot de arbeidsmarkt, en senioren van wie een steeds grotere zelfregie en zelfredzaamheid wordt verwacht. De stichting is onafhankelijk en werkt nauw samen met de initiatiefnemers en andere maatschappelijke organisaties en bedrijven.


Organisatie

Stichting Vitaal Mariëndaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft van de belastingdienst daarvoor een verklaring ontvangen. Dit maakt het voor bedrijven en particulieren financieel aantrekkelijk om de stichting als goed doel te ondersteunen. Zie hiervoor ook de website van de belastingdienst. Stichting Vitaal Mariëndaal voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een ANBI. Deze voorwaarden zijn:

  • Stichting Vitaal Mariëndaal zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
  • Stichting Vitaal Mariëndaal heeft geen winstoogmerk
  • De bestuurders van stichting Vitaal Mariëndaal voldoen aan de integriteitseisen
  • De bestuurders van stichting Vitaal Mariëndaal beschikken niet over het vermogen van het fonds, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
  • De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van stichting Vitaal Mariëndaal. Het eigen vermogen blijft beperkt.
  • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun inzet en activiteiten, noch vacatiegelden. In beperkte gevallen kan sprake zijn van een onkostenvergoeding.
  • Stichting Vitaal Mariëndaal heeft een actueel beleidsplan.
  • Stichting Vitaal Mariëndaal heeft een goede verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Indien Stichting Vitaal Mariëndaal wordt opgeheven, zal het geld dat overblijft worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • Stichting Vitaal Mariëndaal voldoet aan de administratieve verplichtingen.