Bestuur

De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit drie leden:

  • Hindrik-Jan Knot, voorzitter
  • Bart Claus, secretaris
  • Ellen Frielink, lid

Raad van Advies

Een Raad van Advies staat het bestuur van stichting Vitaal Mariëndaal met raad en daad bij. De Raad van Advies bestaat uit twee leden:

  • Eric van Pinxteren, locatiemanager bij ZZG zorggroep
  • Johan Visser, organisatie-adviseur zorg en welzijn 

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag vindt u hier. Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de penningmeester of voorzitter.