Vacatures voor vrijwilligers

Vrijwilligers Moestuin Mariëndaal: Naast Gasterij ’t Groeske is een ruime fruit- en moestuin ingericht. Een plek om verse groenten en kruiden te telen en oogsten voor gebruik in de keuken van de Gasterij, maar ook een plek om te zijn en te genieten voor bezoekers. We werken samen en wisselen uit met Kindermoestuin het Groeske, aan de andere kant van het Groeske. We zoeken mensen die enige ervaring hebben met een fruit- en/of moestuin en die willen helpen bij de aanleg, het beheer en onderhoud, waaronder regelmatig water geven. Regelmatig werken we hierin ook samen met kinderen en ouderen en cliënten van Plurijn en RIBW. Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.

 

Vrijwilligers Creatief Atelier: Houd jij van creatief werken met je handen en van het creëren van schoonheid? Vind je het leuk mensen – volwassenen maar ook kinderen – hierin nieuwe dingen te leren en te begeleiden? Dan zijn we op zoek naar jou! Bij Gasterij ’t Groeske is een prachtige nieuwe ontmoetingsruimte gecreëerd: de Tuinkamer. Deze kan gebruikt worden voor workshops en andere bijeenkomsten. We stellen ons voor hier regelmatig een creatief atelier te houden waar iedereen die wil tegen een kleine vergoeding voor materiaal- en begeleidingskosten mee kan doen. Er zijn ook ideeën om hierin samen te werken met nabij gelegen scholen en met de inloop en dagbesteding van SWG. Ben jij creatief en heb je hiervoor ideeën, meld je dan bij ons! Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.

 

Vrijwilligers Beweegactiviteiten in en rond de parken: De Werkgroep Bewegen ontwikkelt in samenwerking met fysiotherapeuten van ZZG activiteiten om in beweging te komen en blijven. Speciaal ouderen uit de wijk en van daarbuiten worden uitgenodigd mee te doen. Wandelen door de parken, oefenen op de nieuwe beweegtoestellen voor ouderen, meedoen met de ouderengym en bewegen met de Silverfit (een soort Wii voor ouderen). Maar ook bewegen op andere manieren: bijvoorbeeld door samen fruit te gaan plukken in de tuinen en zelf jam te maken in de keuken van de Gasterij. We zoeken vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie en/of begeleiding van deze activiteiten. Bijvoorbeeld door mee te gaan wandelen in het park, ouderen thuis op te halen om naar de activiteiten of naar de moestuin toe te komen. Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.

 

Vrijwilligers Receptie de Kloostertuin: Veel bezoekers en bewoners van de Kloostertuin missen de vroegere receptie in de centrale hal met een zorgzame gastvrouw of gastheer die overzicht heeft en waar je terecht kunt met vragen. De receptie zoals die was komt niet terug, maar we kijken hoe we toch in deze behoefte kunnen voorzien. In de hal komt nu een informatiebalie van het Groene Hart van Groesbeek, bemenst door een team van gastheer- en gastvrouw-vrijwilligers. Dit lijkt goed te passen nu de Kloostertuin samen met Gasterij ’t Groeske het levendige middelpunt wordt van allerlei ‘Groene Hart-activiteiten’. Is dit werk als gastheer of gastvrouw jou op het lijf geschreven, meld je dan bij ons aan voor een kennismaking. Tijdsbeslag: flexibel, gemiddeld 3-4 uur per week.

 

Vrijwilligers Parkwachters: Hoe noem je een boswachter in een park? Een parkwachter! Buurtpark het Groeske en het nieuwe Park Mariëndaal vormen samen een uitgestrekt groen gebied in het centrum van Groesbeek. Het is een ontmoetingsgebied voor de centrumwijken en tegelijk is het een groene as tussen jong en oud, met aan de een kant twee basisscholen (de Adelbrecht-Windekind- en de Carolusschool) en de andere kant het zorgcentrum de Kloostertuin. Vlakbij is ook het VMBO het Montessoricollege. Er zijn veel vrijwilligers bij de parken betrokken in het groenbeheer. Ook is er een speciaal Buurtpreventieteam rond het Groeske. In aanvulling op deze betrokkenheid willen we nu een team van parkwachters vormen om bij te dragen aan de kwaliteit van het gebied. We stellen ons voor dat de parkwachters de parken net zo goed leren kennen als een boswachter zijn bos. De beek, de planten, de bomen, de vogels, de andere dieren, maar zeker ook de regelmatige bezoekers. Een parkwachter loopt gedurende de zijn dienst verschillende rondes door de parken en besteedt aandacht en zorg aan wat er in de parken gebeurt en nodig is. Soms zijn er kleine klusjes in het groen te doen. Soms is het nodig mensen te herinneren aan de gedrags- en omgangsregels, bijvoorbeeld rond het uitlaten van honden. De parkwachters kunnen ook zaken signaleren richting buurtpreventieteam, wijkpolitie of groenbeheergroep en ze worden getraind in het omgaan met verschillende situaties. Is dit werk echt iets voor jou? Meld je dan bij ons voor een gesprek! Tijdsbeslag: flexibel, minimaal 1 dagdeel per week, naar keuze ’s ochtends, ’s middags of de avond.

 

Vrijwilligers Bloementuinen Park Mariëndaal: Waar nu nog gras groeit, bloeien straks vele soorten bloemen. Bij de nieuwe sierlijke toegangsboog tot het park, rond de terrassen van de Gasterij, langs de wandelpaden, rond het Mariagrotje, overal komen straks prachtige bloemenborders. Heeft u plezier in de aanleg of het onderhoud van siertuinen en/of hebt u zin er over te leren onder begeleiding van ervaren hoveniers, speciaal op gebied van ecologisch groenbeheer? Meld u dan als vrijwilliger bij de aanleg en het beheer van de bloementuinen van Park Mariëndaal. Tijdsbeslag: flexibel, gemiddeld 1 tot 4 uur per week.

 

Vrijwilligers Werkgroep Culturele Programmering: Onze droom is het creëren van een bruisend groen hart van Groesbeek waar iedere week wel iets leuks te doen is. Zowel binnen in de Tuinkamer van de Gasterij, als buiten in het groen! Hoe leuk zou het zijn als er regelmatig kleine muziek- en theateroptredens zijn in het amfitheatertje in het Groeske? Of wat te denken van een benefiet festival, een planten- en bloemenmarkt, een workshop landschap schilderen of een beeldenroute door het park…. Mogelijkheden te over! Lijkt het jou leuk om samen met een groep andere vrijwilligers een programmering te maken en organiseren, meld je dan bij ons! Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.

 

Vrijwilligers Natuuractiviteiten: In de twee parken gebeurt al veel op het gebied van natuureducatie en natuurontwikkeling. Graag geven we dat nog een steviger basis door een werkgroep ‘Natuur in het Groene Hart’ op te starten die hier initiatieven in blijft nemen

gericht op jong en oud. Te denken valt aan het maken van meer nestkasten en insecten hotels, samenwerking met imkers, natuurexcursies door het park, inventarisatie van eetbare en geneeskrachtige planten en hun gebruik etc.. Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.

 

Vrijwilligers Conciërgewerk en technische ondersteuning: Sinds jaar en dag is er al een conciërge en technisch beheerder bij ZZG de Kloostertuin. Nu er zoveel meer gaat gebeuren in het Groene Hart van Groesbeek, is het fijn een team te vormen en te zorgen voor

assistentie. Ben je technisch handig en help je graag bij praktische zaken, meld je dan bij ons voor een gesprek. Tijdsbeslag:

flexibel, vanaf 1 dagdeel per week.

 

Vrijwilligers als ‘Maatjes in het Groen’: Er komen steeds meer verzoeken bij ons binnen van buurtbewoners met een fysieke of geestelijke beperking die graag actief willen worden als vrijwilliger in de tuinen, maar daar begeleiding bij nodig hebben. We zoeken mensen die het leuk vinden om hierbij te helpen: buiten in het groen de handen uit de mouwen te steken en daarbij als maatje en

begeleider samen te werken met een buurtbewoner met een beperking. Het gaat om klussen als bijvoorbeeld onkruid wieden, planten water geven, zwerfafval opruimen, klein snoeiwerk, het schoonmaken van banken en beweegtoestellen etc. Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.

 

Vrijwilligers Coördinatie vrijwilligersorganisatie Groene Hart van Groesbeek: Bij een brede waaier aan vrijwilligersactiviteiten is er ook behoefte aan mensen die talent en plezier hebben in coördineren en organiseren. Heb je ervaring, zin en tijd om groepjes vrijwilligers hierin te ondersteunen, meld je dan bij ons! Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.

 

Vrijwilligers Communicatie en PR: Het Groene Hart wil graag naar buiten treden en zoekt daarbij hulp. Heb je ervaring in en vind het leuk om aankondigingen, persberichten en artikeltjes te schrijven voor onze website en de lokale media? Ben je goed in het maken van flyers of nieuwsbrieven? Of maak je juist graag beeldmateriaal (foto’s, tekeningen, cartoons)? We zoeken uitbreiding van onze werkgroep communicatie. Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.

 

Vrijwilliger Secretariële ondersteuning organisatie het Groene Hart van Groesbeek: De kerngroep van het Groene Hart zoekt iemand die ervaring heeft met het administratief werk en het maken van verslagen/notulen. Werkzaamheden: secretariële ondersteuning van de kwartiermaker, bijwonen en notuleren van de overlegbijeenkomsten van de kerngroep en andere werkgroepen, bijhouden van de database van vrijwilligers. Tijdsbeslag: flexibel, gemiddeld 2-4 uur per week.

 

Vrijwilliger Websitebouw en -beheer het Groene Hart van Groesbeek: We willen zo snel mogelijk een website in de lucht brengen met daarop 1. De Groene Hart Agenda met alle informatie over publieke activiteiten in het Groene Hart van Groesbeek en 2. Informatie voor mensen die vrijwilliger willen worden bij het Groene Hart. Heb jij kennis en ervaring op dit terrein, neem dan contact met ons op! Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.

 

Vrijwilliger Fondsenwerving en sponsoring: We zoeken mensen met ervaring in fondsenwerving en het vinden van sponsors voor culturele en groene activiteiten in het Groene Hart van Groesbeek. Heb jij kennis en ervaring op dit terrein, neem dan contact met ons op! Tijdsbeslag: flexibel, in overleg.